Η Μ.Κ.Ο. «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ»

Η αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ θα έχει ΕΔΩ μια προσωρινή φιλοξενία ωσότου κατασκευαστεί η ιστοσελίδα που θα παρουσιάζει δράσεις της.

Οι σκοποί της εταιρείας είναι πολιτιστικοί, δημιουργικοί και καλλιτεχνικοί και ειδικότερα:

 • Η δημιουργία παρατηρητηρίου πολιτιστικής κληρονομιάς Πελοποννήσου με σκοπό την ανάδειξη και προβολή του πολιτισμού και του φυσικού περιβάλλοντος και της αγροτικής πολιτιστικής κληρονομιάς και των συγκριτικών πλεονεκτημάτων του φυσικού χώρου της περιφέρειας Πελοποννήσου και την επικοινωνία και ανάδειξη δρώμενων πολιτιστικών δραστηριοτήτων.
 • Η δημιουργία δικτυότοπου με τη συνεργασία των πολιτιστικών δημιουργικών οργανώσεων Πελοποννήσου.
 • Η ανάληψη πολιτιστικών πρωτοβουλιών για την προώθηση και ανάδειξη μεγάλων περιηγητών και ανάδειξη-προβολή αρχαίων θεατρικών χώρων.
 • Η προώθηση της ιδέας δημιουργίας πάρκων αναψυχής, αθλητικών εγκαταστάσεων, ξενώνων και κατασκηνώσεων από δήμους και συλλογικούς φορείς.
 • Η λειτουργία κέντρου πληροφόρησης πολιτιστικών δρώμενων.
 • Η δημιουργία υποστηρικτικών υποδομών για την ανάδειξη τοπικών προϊόντων, τοπικών γεύσεων μεσογειακής διατροφής, φυσικών πάρκων, μονοπατιών, ώστε να προσφέρεται μια ποικιλία κινήτρων για την ενίσχυση της επισκεψιμότητας της ελληνικής υπαίθρου.
 • Δημιουργία δικτύων διακίνησης βιολογικών προϊόντων και υγιεινού τρόπου ζωής και ιδιαίτερα της μεσογειακής διατροφής.
 • Οργάνωση και λειτουργία πολιτιστικών κέντρων, γραφείων αγροτουρισμού και χώρων ψυχαγωγίας.
 • Η ανάπτυξη της δικτύωσης και συνεργασίας μεταξύ φορέων και επιχειρήσεων για την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς, καθώς και η προστασία, ανάδειξη και προβολή του φυσικού περιβάλλοντος, ως στοιχείων υποδομής για την ανάπτυξη του εναλλακτικού τουρισμού, και ειδικότερα του αγροτουρισμού, με τελικό σκοπό την ενίσχυση της τοπικής απασχόλησης.
 • Η υλοποίηση επικοινωνιακών προγραμμάτων και συστηματικής πληροφόρησης γύρω από τις αγροτουριστικές πολιτιστικές δράσεις που μπορούν να αναπτύξουν οι κάτοικοι διαφόρων περιοχών της υπαίθρου με επιχειρηματικές πρωτοβουλίες και με την προβολή των περιοχών αυτών στο διαδίκτυο, με ντοκιμαντέρ, τουριστικούς οδηγούς και άλλο έντυπο υλικό, και ειδικότερα με τη δημιουργία web site και βάσης δεδομένων για την προβολή του αγροτουρισμού και την στήριξη όλων των προαναφερθεισών ενεργειών.
 • Η συνεργασία για τη διεκδίκηση διαπεριφερειακών και διαδημοτικών κοινοτικών προγραμμάτων στον τομέα του πολιτισμού και του τουρισμού.
 • Η προετοιμασία των δήμων και των συλλογικών φορέων της περιοχής για τη συμμετοχή τους σε ευρωπαϊκά ανταγωνιστικά προγράμματα για την ανάπτυξη του εναλλακτικού τουρισμού, μέσα από την ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος και της πολιτιστικής κληρονομιάς της περιοχής.
 • Η συμμετοχή σε κοινές εκθέσεις, ημερίδες, συνέδρια και μεγάλα επικοινωνιακά και πολιτιστικά γεγονότα, και γενικότερα σε ενέργειες που συντελούν στην επιμόρφωση και ανάπτυξη των ανθρώπινων πόρων.
 • Η συνεργασία με άλλους αντίστοιχους φορείς αγροτουρισμού στην Ελλάδα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την υλοποίηση προγραμμάτων πολιτιστικών ανταλλαγών.
 • Η ανάληψη δράσεων σε ό,τι αφορά την πολιτιστική επιχειρηματικότητα, όπως η δημιουργία λαογραφικών μουσείων, φεστιβάλ, εκθέσεων τοπικών προϊόντων κ.λπ.
 • Η προώθηση της ιδέας της βιολογικής γεωργίας και βιολογικής κτηνοτροφίας στην ελληνική περιφέρεια.
 • Η δημιουργία δικτύων επιστημονικών στόχων και κινητικότητας των επιστημόνων για την έρευνα και παρουσίαση προτάσεων ολοκληρωμένων δράσεων αγροτουρισμού.
 • Η προώθηση της έρευνας, πρωτογενούς και εφαρμοσμένης, και η αξιοποίηση προς αυτόν τον σκοπό των κοινοτικών ενισχύσεων για κινητικότητα και μεταφορά τεχνογνωσίας από τον ευρωπαϊκό χώρο στις περιφέρειες της χώρας.
 • Η ενθάρρυνση των διαδικασιών για την παραμονή νέων ανθρώπων στην περιφέρεια και η βελτίωση του βιοτικού τους επιπέδου με πολιτιστικές δράσεις. Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων, που ουσιαστικά εντάσσονται στους σκοπούς της Ιδρυτικής Πράξης της Κοινότητας, της Ενιαίας Πράξης, της Χάρτας των Δικαιωμάτων των Ευρωπαίων πολιτών και του οδηγού εφαρμογής της, έχει τη δυνατότητα για:
 • Οργάνωση μελετητικών και ερευνητικών ομάδων.
 • Οργάνωση συνεδρίων, σεμιναρίων, επιστημονικών συμποσίων και διαλέξεων.
 • Οργάνωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων και επιμορφωτικών σεμιναρίων.
 • Δημιουργία δικτύων πληροφορικής και διακίνησης τεχνογνωσίας και τεχνολογίας.
 • Οργάνωση ομάδων πρωτοβουλίας νέων για την πολιτιστική ανάπτυξη, την οικολογία και την ανάπτυξη της πολιτιστικής επιχειρηματικότητας των νέων.
 • Οργάνωση δομής στήριξης, καθώς και παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών.
 • Επιδίωξη συνεργασίας με οργανισμούς του ελληνικού δημοσίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 • Έκδοση βιβλίων, περιοδικών, τουριστικών οδηγών, μελετών, μονογραφιών, δοκιμίων, λευκωμάτων, εκθέσεων φωτογραφιών και βιντεοσκοπήσεων και ενθάρρυνση των ανταλλαγών μεταξύ άλλων αντιστοίχων οργανώσεων, με σκοπό την ανταλλαγή εμπειριών και τη διάχυση της πολιτιστικής οικολογικής κουλτούρας σε περιφερειακό επίπεδο.
 • Εκπόνηση στρατηγικών μελετών ανάπτυξης και σχεδιασμού πολιτιστικών δράσεων.
 • Αναζήτηση και ανεύρεση οποιαδήποτε άλλης πράξεως που ενισχύει την επίτευξη των στόχων.
 • Η συμβολή στην πνευματική και καλλιτεχνική ανάπτυξη της χώρας μας και η έρευνα, μελέτη και καταγραφή των στοιχείων που συνθέτουν τη λαϊκή τέχνη και παράδοση, έτσι ώστε να αναδεικνύονται τα δημιουργήματα της καλλιτεχνικής ευαισθησίας του λαού μας.

Ο σκοπός της εταιρείας θα πραγματοποιηθεί με τα επόμενα ενδεικτικά μέσα:

 • Με τη συγκρότηση θιάσων για την πραγματοποίηση θεατρικών παραστάσεων για ενηλίκους και παιδιά σε όλη την Ελλάδα και στο εξωτερικό, με κάθε είδους έργα (όπως αρχαίες τραγωδίες και κωμωδίες, έργα του κλασικού και σύγχρονου δραματολογίου, ελληνικά και ξένα κ.λπ.).
 • Με τη διοργάνωση συναυλιών, εκθέσεων, διαλέξεων, ανοιχτών συζητήσεων, θεατρικών σεμιναρίων, πολιτιστικών εκδηλώσεων ή με τη συμμετοχή σε παρόμοιες εκδηλώσεις.
 • Με τη συνεργασία με οποιονδήποτε φορέα, κρατικό ή ιδιωτικό, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, στο πλαίσιο πάντοτε της έρευνας της σύγχρονης έκφρασης στο χώρο του θεάτρου, της μουσικής, της ζωγραφικής και γενικότερα της τέχνης.
 • Με την έκδοση ή αγορά παντός είδους ημερήσιων ή περιοδικών εντύπων, με τη συνεργασία κάθε μορφής με εκδότες τέτοιων εντύπων και με τη στήριξη οικονομική, καλλιτεχνική ή δημοσιογραφική παρόμοιων εντύπων, υπό τον όρο, σε όλες τις προαναφερόμενες περιπτώσεις, ότι τα έντυπα αυτά υπηρετούν, κατά κύριο λόγο, εκπολιτιστικό, λαογραφικό ή καλλιτεχνικό σκοπό.
 • Με την παραγωγή ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών με το σύστημα cdrom, με θέματα που υπηρετούν το σκοπό της εταιρείας, με τη συνεργασία κάθε είδους με άλλους φορείς δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου ή με ιδιώτες για την παραγωγή παρόμοιων εκπομπών με το ίδιο σύστημα ή με άλλα πρόσφορα συστήματα και με άλλες συναφείς δραστηριότητες ή παραγωγές για όλα τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης ή τον κινηματογράφο.

Πρόεδρος και διευθύνων Σύμβουλος: Νίκος Λαγκαδινός

ΓΡΑΦΕΙΑ: Κομοτινής 9, Αθήνα 11526, τηλ.: 210-7756017, 210-6741875 [κινητό: 6977-320688]

Advertisements
 1. Σχολιάστε

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: